מתחם בזל 1

  • Tama10-2
  • Tama10-1
  • Tama10-2
  • Tama10-3
  • Tama10-4