אשלים עדיאל

  • Adiel1
  • Adiel2
  • Adiel3
  • Adiel4
  • Adiel5
  • AdielVid

כפר סטודנטים הממוקם בצמוד ליישוב אשלים שבמועצה האיזורית רמת נגב. הכפר מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ועוסקים בפעילות קהילתית ביישובי הסביבה.
הכפר מתוכנן כיישוב מידברי הבנוי מרשת של כיכרות וסימטאות וביניהן יחידות המגורים. האיזון בין המעברים הצרים והמוצלים לבין שמירה על פרטיות הדיירים היווה את אחת המטרות החשובות בתכנון.

במרכז הכפר ממוקמת החצר המרכזית המרכזת את חיי הקהילה במקום.