האדריכלים רוזן-ליננברג יתכננו את מעונות הסטודנטים בשדה-בוקר