מלון בוטיק ברמות מנשה

 • הדמייה מחצרות אחוריות כולל אח
 • הדמיית בריכה אקולוגית אחורית
 • הדמיית בריכה אקולוגית ראשונה
 • הדמיית פנים
 • מבט כניסה
 • מבט משורה ראשונה דרומה
 • מבט על 2
 • מבט פנימי חבוי
 • צמד 150
 • מפלס ביניים תכנית
 • חתך