הבית במושבה הגרמנית

  • GC-c01_00000
  • GC-c02_00000-s
  • GC-garden-c01_00000-s
  • GC-garden-c02_00000-s

הבית במושבה הגרמנית